İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Karaman Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Misyon ve Vizyon

İlimizdeki afet zararlarını azaltmak amacıyla, kurum-kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlayan, standart, esas ve usulleri belirleyen ve denetleyen “Çağdaş Afet ve Acil Durum Yönetim” modeli oluşturmak.

 

 

Vizyon

 

Güvenli yerleşim ve yapılaşma politikalarıyla, İlimizin genelini Afet ve Acil Durumlara en iyi şekilde hazırlamak ve hizmet kalitemizi sürekli geliştirerek ilimizdeki riskleri en aza indirgemektir.

 

 

Hedef

AFAD’ın misyonu olan “Afetlere Dirençli Toplum Oluşturmak” bağlamında AFAD Stratejik Planının temel amacı, bu misyona ulaşmak için şu şekilde tanımlanmıştır;

  “Stratejik plan dâhilinde stratejik yönetim sistemini kurmak ve planın etkili ve etkin uygulanmasını sağlamak”tır.