İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Karaman Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Taşeronda Çalışan İşcilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınavı 09 Mart 2018

24.12.2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına ilişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların belirlendiği tebliğde belirtilen kriterler dahilinde yapılan Ön İnceleme ve Esas İnceleme sonucunda, başvuruları kabul ve red olanların listesi İl Müdürlüğümüz web sitesinde  ilan edilmiş olup, itiraz edilmemiştir.

Başvuruları kabul edilen adaylar için 09/03/2018 tarihinde sınav kurulu tarafından alınan karar uyarınca; 16/03/2018 Cuma günü saat 10:00’ da Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda sözlü sınav yapılacaktır.

İlanen duyurulur. 09.03.2018

 İLAN