İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Karaman Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN ÇALIŞTIRILAN TAŞERON İŞÇİLERİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİRİLMESİ HAKKINDA DUYURU 07 Şubat 2018

         Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı K.H.K. Geçici 23. ve 24. maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarını içeren 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kanunun 8. maddesi gereği oluşturulan Komisyonun ve aynı Kanunun 9. maddesinin 1. fıkrası gereğince;

            İpek Temizlik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi firması tarafından Müdürlüğümüzde çalıştırılan 2  taşeron işçinin,  Tespit Komisyonun 07 Şubat 2018 tarihli ve 1 sayılı kararı gereği başvuru formlarını tam ve eksiksiz olarak doldurduğu, beyanlarının aranılan şartlara uygunluğu, usule ilişkin şekil ve şartlarına uyulduğu tespit edilmiş olup,

            Ön İncelemesi yapılan Taşeron İşçilerin isimleri ekli dosyada belirtilmiştir.

            Yayınlanan bu duyuru tebliğ niteliğinde olup hak sahibi kişilere ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Listeyi görmek için tıklayınız